video: Volcanoes and volcanology | Geology

Ten podryw nie mógł pójść gorzej! [Mistrzowie podrywu] from YouTube · Duration: 1 minutes 25 seconds